Deskundig advies over BREEAM landgebruik & ecologie.

  • LE 1: Hergebruik van land
  • LE 3: Aanwezige planten en dieren op de locatie van het bouwproject
  • LE 4: Planten en dieren als medegebruiker van het plangebied
  • LE 6: Duurzaam medegebruik van planten en dieren op de lange termijn

Onze dienstverlening

Kwaliteit

U wilt het beste advies voor uw onderzoek of plan en de meest efficiënte inventarisatie en cooördinatie van uw BREEAM-project. Elk project is uniek. Daarom zorgen wij voor een passend advies waar u verder mee kunt. Dat doen wij met de grootst mogelijke zorg en kwaliteit.

Ervaring

Wij zijn specialisten in ecologisch onderzoek en advies. Onze specialisten hebben ruime ervaring met landschapsprojecten, zowel met het opzetten van ecologisch onderzoek als met het bedenken van creatieve oplossingen. Wij onderzoeken, beoordelen en ondersteunen.

Onafhankelijk

Het beoordelen van ontwikkelingen kan enkel objectief plaatsvinden als wij als beoordelaar volledig objectief zijn. Behoud en ontwikkeling van biodiversiteit en landschapswaarden staat bij ons voorop. Wij verklaren hierbij geen enkel belang te hebben bij de uitkomst van welk onderzoek dan ook. Wij hebben hiervoor ook een ethische gedragscode opgesteld en ondertekend.

Over ons

Wij werken in geheel Nederland. Om gebiedskennis te borgen en reiskosten te beperken werken wij met regionale specialisten. Klik op de kaart om de specialist in uw regio te zien.

Nick Kroese

Ambert Heitman

BREEAM - NL

BREEAM-NL is een wereldwijd gebruikte beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. BREEAM-NL staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method - Nederland en bestaat uit vier verschillende keurmerken: Gebiedsontwikkeling; Nieuwbouw en renovatie; In-use; Sloop en demontage. Voor een BREEAM-certificering kan een natuurrapportage benodigd zijn. Deze kunnen wij voor u verzorgen. Wij hebben uitgebreide ervaring in de categorie 'Landgebruik en Ecologie' voor het keurmerk 'Nieuwbouw en renovatie'. Wij kunnen natuurrapportages voor u opstellen in de categorieën LE 1, LE 3, LE 4, LE 01, Ro 7 en Le 91.

Kwaliteitsborging
Elk project is uniek. Dit betekent maatwerk. Hoe zorgen wij altijd voor uitstekende kwaliteit? Constante kwaliteit kan volgens ons geleverd worden door eisen te stellen aan de kennis van onze medewerkers, een goed doordacht adviesproces of planvormingsmethode en resultaten en conclusies te laten toetsen door een andere deskundige. Op deze wijze kunnen wij garanderen dat u altijd een kwaliteitsproduct ontvangt tegen een passende prijs.

Waarom is ecologie zo belangrijk?
Duurzaamheid begint een steeds grotere rol te spelen in onze maatschappij. De groei van de wereldbevolking is continuerend en door de toenemende consumptie van grondstof en zal de milieubelasting eveneens blijven toenemen, tenzij we het met ons allen anders gaan doen. Verduurzaming staat hierbij centraal. Bij verduurzaming kan gedacht worden aan elektrisch rijden, energiezuinige wasmachines, goed geïsoleerde woningen, maar een grote biodiversiteit is minstens zo belangrijk. Ecosystemen leveren namelijk talloze diensten die voor ons zeer belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan een bos. Een bos biedt leefruimte aan planten en dieren, produceert hout, ltert de lucht, zuivert het water, legt koolstof vast, en biedt ruimte voor recreatie. Zo leveren verschillende ecosystemen tal van uiteenlopende diensten, zelfs op kleine schaal. Daarom is het belangrijk dat we naast het kiezen voor duurzame grondstoffen, bewust omgaan met water en zorgen voor de natuur om ons heen.

Diensten

Voor een BREEAM-certificering kan een natuurrapportage benodigd zijn. Deze kunnen wij voor u verzorgen. Wij hebben uitgebreide ervaring in de categorie 'Landgebruik en Ecologie'. Wij kunnen natuurrapportages voor u opstellen over de categorieën Le 1, Le 01, Le 3, Le 4, Le 6, Le 006, Ro 7 en Le 91. Hieronder wordt toegelicht wat de meest gekozen categorieën inhouden:

LE 1: Hergebruik van land

Achtergrond

Dit onderdeel heeft betrekking tot het stimuleren van projectontwikkelaars, gemeenten, woningbouwcorporaties en andere bouwende partijen om bouwprojecten te realiseren op een locatie met een lage ecologische en landschappelijke waarde en het stimuleren van hergebruik van al ontwikkelde grond, om wildgroei van gebouwen in het landelijke gebied te voorkomen.

Te behalen punten

Er zijn vijf punten te behalen met dit onderdeel. De beoordeling heef te maken met de ligging van de bouwlocatie ten opzichte van een nationaal landschap en de bebouwde kom, en of voor het project reeds ontwikkelde grond wordt hergebruikt.
Het maximaal aantal punten wordt toegekend indien het projectgebied buiten een nationaal landschap ligt, binnen de bebouwde kom en op hergebruikt land.

Prijs

De prijs van een natuurrapportage is afhankelijk van de omvang en de complexiteit van de opdracht. Neem contact met ons op of vraag een offerte aan voor meer informatie.

LE 3: Aanwezige planten en dieren op de locatie van het bouwproject

Achtergrond

Dit onderdeel heeft betrekking tot het stimuleren van het treffen van maatregelen om planten en dieren die aanwezig zijn op de bouwlocatie te beschermen en behouden gedurende de bouw.

Te behalen punten

Er is één punt te behalen met dit onderdeel. Dit punt wordt toegekend indien een erkend ecoloog vóór aanvang van de bouwactiviteiten een natuurrapportage heeft opgesteld en toezicht houdt tijdens (specifieke) bouwactiviteiten, om te garanderen dat tijdens de bouw rekening wordt gehouden met aanwezige plant- en diersoorten.

Prijs

De prijs van een natuurrapportage is afhankelijk van de omvang en de complexiteit van de opdracht. Neem contact met ons op of vraag een offerte aan voor meer informatie.

LE 4: Planten en dieren als medegebruiker van het plangebied

Achtergrond

Dit onderdeel heeft betrekking tot het stimuleren van het treffen van inrichtingsmaatregelen ten behoeve van het duurzame medegebruik van het te ontwikkelen gebouw en de open ruimte door inheemse plant- en diersoorten.

Te behalen punten

Er kunnen maximaal 2 punten toegekend worden. Indien onderbouwd kan worden aangetoond dat maatregelen worden uitgevoerd waardoor onder de Wnb beschermde soorten duurzaam van het gebouw of van de open ruimte rond het gebouw gebruik kunnen maken wordt één punt toegekend. Indien tevens maatregelen worden uitgevoerd die van betekenis kunnen zijn voor bijzondere of zeldzame natuur(waarden) op regionale schaal worden twee punten toegekend.

Prijs

De prijs van een natuurrapportage is afhankelijk van de omvang en de complexiteit van de opdracht. Neem contact met ons op of vraag een offerte aan voor meer informatie.

LE 6: Duurzaam medegebruik van planten en dieren op de lange termijn

Achtergrond

Dit onderdeel heeft betrekking tot het stimuleren van natuurvriendelijk beheer, onderhoud en natuurvriendelijke monitoring van het gebouw en de open ruimte, om het duurzame medegebruik van de onder LE 3 en LE 4 beoogde planten en dieren te garanderen.

Te behalen punten

Er is één punt te behalen met dit onderdeel. dit punt wordt toegekend indien de opdrachtgever/ontwikkelaar het medegebruik van de in LE 3 en LE 4 beoogde planten en dieren verder stimuleert door de uitvoer van degelijk beheer op de lange termijn.

Prijs

De prijs van een natuurrapportage is afhankelijk van de omvang en de complexiteit van de opdracht. Neem contact met ons op of vraag een offerte aan voor meer informatie.

Expertise in andere BREEAM keurmerken

In-use

  • LE 01 – Oppervlak met groenvoorzieningen
  • LE 006 - Beleid ecologische kenmerken gebouw & perceel
  • LE 91 - Flora & Fauna op locatie

Sloop en demontage

  • LE 91 - Flora & Fauna op locatie

Prijs

De prijs van een natuurrapportage is afhankelijk van de omvang en de complexiteit van de opdracht. Neem contact met ons op of vraag een offerte aan voor meer informatie.

Maatwerk

Passen onze standaard diensten niet bij uw project? Of weet u niet goed welke dienst bij uw vraag past? Neem dan contact met ons op voor meer informatie. Wij adviseren u graag over onze diensten en kijken graag wat we voor u kunnen doen.

‘Bel ons gerust als u advies wil over het pakket dat het beste aansluit bij uw situatie. Wij adviseren u graag.’

Vraag nu een offerte aan

Algemene gegevens

Contactgegevens

*    Verplicht veld

Over Habitus

Quickscan flora & fauna maakt onderdeel uit van:

Habitus ontzorgt opdrachtgevers bij ecologische en landschappelijke vraagstukken. Wij hebben enkel kundige ecologen in dienst met ruime veldervaring. Wij werken met gespecialiseerde software en maken gebruik van tablets in het veld, zodat waarnemingen efficiënt en nauwkeurig vastgelegd kunnen worden.

Mail

Bij vragen of opmerkingen zijn wij per mail te bereiken, maar uiteraard zijn wij ook per telefoon bereikbaar. Onze mailadressen en telefoonnummers zijn hieronder te vinden.

Telefoon

Om zo goed mogelijk bereikbaar te zijn, hebben wij gekozen om enkel gebruik te maken van mobiele nummers. Maar ook wij zijn vanwege veldbezoek of een overleg wel eens minder goed bereikbaar. Telefonisch geen gehoor? Spreek dan gerust de voicemail in, wij bellen dan zo spoedig mogelijk terug op dezelfde dag. U kunt ons bereiken op 084-8723363.

Contactgegevens

Amber Heitman

[email protected]
06-45901203

Nick Kroese

[email protected]
06-47183621

Postadres

Habitus natuur & landschap
Matenalaan 31
6825 DP, Arnhem

Contactformulier